Get Adobe Flash player

Komunikaty Zarządu

KOMUNIKAT Z DNIA 28 maja 2021r.

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie podaje poniżej terminy egzaminów :

Kandydaci do PZŁ

- 17 czerwiec br. godz. 09:00  – egzamin testowy

- 18 czerwiec  br .godz. 09:00  – egzamin ustny

- 18 czerwiec br.  godz. 14:00 – egzamin strzelecki ( Potażniki )

Selekcjonerzy

-   16 czerwiec  br.  godz. 09:00 – egzamin testowy

-   16 czerwiec br. godz. 13:00 – egzamin ustny

Wszystkie egzaminy - oprócz strzeleckiego - odbędą się w siedzibie ZO PZŁ w Koninie, ul. Nadbrzeżna 1.

W powyższych dniach można przystąpić do egzaminów poprawkowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dopełnienie formalności w sekretariacie ZO PZŁ w terminie do dnia 11 czerwca  2021 r.

Komunikat dotyczący kursu dla selekcjonerów

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Uprzejmie informuję, że z uwagi na dużą ilość chętnych do udziału w kursie dla selekcjonerów samców zwierzyny płowej wykłady będą realizowane w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie – wejście od ulicy  Plac Górnika.

Rozpoczęcie kursu w dniu 29.05.2021r. godz. 09:00.

Komunikat - kursy

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie informuje, że kurs dla kandydatów do PZŁ rozpoczyna się w dniu 15 maja 2021 roku o godz. 08:30 w sali narad ( nr 252 ) Starostwa Powiatowego w Koninie – wejście główne od strony Placu Górnika.

Kurs dla selekcjonerów samców zwierzyny płowej rozpoczyna się w dniu 29 maja 2021 roku o godz. 09:00 w siedzibie ZO PZŁ w Koninie, ul. Nadbrzeżna 1.

Uwaga - aktualizacja: Kurs dla selekcjonerów odbędzie się w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie - wejście od ulicy Plac Górnika.

Osoby chętne do udziału w kursach prosimy o zgłaszanie telefoniczne ( 63/2429637 ) lub na adres email  ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )ZO PZŁ w Koninie w terminie do dnia 12 maja br.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni, danieli i muflonów za sezon 2019/20 i 2020/21

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie informuje, że oceny prawidłowości odstrzału jeleni, danieli i muflonów za sezon 2019/20 i 2020/21 oraz rogaczy za sezon 2020/21 odbędą się w następujących terminach:

Nadleśnictwo Gniezno - 14.05.2021, godz. 14:00 – 16:00 w siedzibie KŁ „Tumak” Strzałkowo, m. Katarzynowo ( budynek starej szkoły )

Nadleśnictwo Turek -14.05.2021, godz. 12:00 – 15:00 siedziba Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Konin - 14.05.2021, godz. 13:00 – 16:00 sala edukacyjna Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Koło – 15.05.2021, godz. 09:00 – 14:00 szkółka leśna w m. Kiejsze

Proszę o wprowadzenie arkuszy oceny do systemu dla kół oraz wysłanie skanów do ZO w terminie do 10.05.2021r.

Celem zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy, aby zminimalizować ilość myśliwych przywożących swoje wieńce i parostki poprzez ich dostarczenie za pośrednictwem przedstawicieli kół.

Międzynarodowy Konkurs Tropowców dla JamnikówPrzedłużenie dzierżaw obwodów w Sejmie

Ruszyła procedura rozpatrywania wniosków kół łowieckich. Złożone przez koła wnioski będą podlegały ocenie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI STRONY PZŁ - DZIERŻAWA OBWODÓW

W związku z trudnościami w dotrzymaniu przez niektóre sejmiki województw wyznaczonego na dzień 31 marca 2021 r. terminu podziału województw na obwody łowieckie, w dniu 11 lutego br. grupa posłów złożyła projekt ustawy zawierającej zmiany w przepisach dotyczących terminów ważności podziału województw na obwody łowieckie oraz obowiązywania umów dzierżaw. Terminy te mają zostać przesunięte na dzień 31 marca 2022 r. Jednocześnie sejmiki województw będą zobowiązane do podjęcia uchwał o nowym podziale na obwody łowieckie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wejście w życie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało tym, że nowe umowy dzierżawy będą mogły być zawierane od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy został już skierowany do pierwszego czytania:

DRUK SEJMOWY NR 932

Złożenie powyższego projektu ustawy nie zwalnia Polskiego Związku Łowieckiego z realizacji jego obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. Nie zwalnia też kół łowieckich z powinności terminowego złożenia wniosków o wskazaniu ich jako dzierżawców.

O kolejnych uchwałach sejmików dokonujących podziału województwa na obwody łowieckie Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe będą informowały na bieżąco.

Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

W trosce o sprawne przejście przez tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków przedstawiamy opracowany przez Zarząd Główny PZŁ materiał szkoleniowo-instruktażowy, który jest już dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce:

Zakładka o dzierżawie obwodów łowieckich

Znajdziecie tam:

– WNIOSEK o dzierżawę obwodu łowieckiego (pdf i docx)

– WZÓR wypełnionego WNIOSKU o dzierżawę obwodu łowieckiego

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

– FILM szkoleniowo – instruktażowy przygotowany wspólnie z „Sudecką Ostoją” czyli jak krok po kroku wypełnić WNIOSEK o dzierżawę obwodu łowieckiego

Film „Sudecka Ostoja”

Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych

Komisja Europejska opublikowała dziś ( tj. 26.01) Rozporządzenie KE 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia KE nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu.

TEKST ROZPORZĄDZENIA

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z 24 miesięcznym okresem przejściowym.

W związku z powyższym przypominamy o ankiecie FACE dotyczącej skutków ww. rozporządzenia oraz spodziewanych przyszłych działań Komisji Europejskiej o całkowitym zakazie używania ołowiu w amunicji. Ankieta w języku polskim dostępna jest pod linkiem: https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead z ostatecznym terminem jej wypełnienia do końca lutego 2021 roku.

Więcej artykułów…