Get Adobe Flash player

Kalendarz Łowiecki

TERMINARZ POLOWAŃ

Lp.

Gatunek

Rodzaj

Okres polowań

1.

Jelenie szlachetne

Byki

21.08 - 28.02

Łanie

01.10 - 15.01

Cielęta

01.10 - 28.02

2.

Jelenie sika

Byki

01.10 - 15.01

Łanie

01.10 - 15.01

Cielęta

01.10 - 15.01

3.

Daniele

Byki

01.10 - 31.01

Łanie

01.10 - 15.01

Cielęta

01.10 - 15.01

4.

Sarny

Kozły

11.05 - 30.09

Kozy

01.10 - 15.01

Koźlęta

01.10 - 15.01

5.

Dziki

Odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

cały rok

Lochy

15.08 - 15.01

6.

Muflony

Tryki

01.10 - 28.02

Owce

01.10 - 15.01

Jagnięta

01.10 - 15.01

7.

Borsuki

01.09 - 30.11

w obw. z głuszcem i cietrzewiem

cały rok

8.

Tchórze i kuny (domowe i leśne)

01.09 - 31.03

w obw. z głuszcem i cietrzewiem

cały rok

9.

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze

cały rok

10.

Lisy

01.06 - 31.03

w obw. z głuszcem i cietrzewiem i na terenach obw. w których w ostatnich 2 latach prowadzono zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy

cały rok

11.

Piżmaki

11.08 - 15.04

na terenach rybackich obrębów hodowlanych

cały rok

12.

Zające, szaraki i dzikie króliki

01.11 - 31-12

w drodze odłowów

01.11 - 15.01

13.

Bażanty

Koguty

01.10 - 28.02

Kury - wyłącznie na terenach hodowlanych z wolierową hodowlą bażanta

01.10 - 31.01

14.

Kuropatwy

11.09 - 21.10

w drodze odłowów

11.09 - 15.01

15.

Kaczki

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice)

15.08 - 21.12

16.

Gęsi

Zbożowe i białoczelne

01.09 - 21.12

na terenie woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego

01.09 -31.01

Gęgawę

01.09 - 21.12

na terenie  woj. Zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego

01.09 - 15.01

17.

Łyski

15.08 - 21.12

18.

Gołębie grzywacze

15.08 - 30.11

19.

Słonki

01.09 - 21.12

20.

Jarząbki

01.09 - 30.11

Uwaga! Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy. Przy ustaleniu okresu polowań przyjmuje się, że dni wolne od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty. Łosie (byki, klępy, łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.