Get Adobe Flash player

Prawo Łowieckie

Ustawy i rozporządzenia

§ Statut Polskiego Związku Łowieckiego

§ Prawo łowieckie - ustawa z dnia 30.06.2017 r.

§ O broni i amunicji - ustawa z dnia 21.05.1999 r.

§ O ochronie zwierząt - ustawa z dnia 21.08.1997 r.

§ O lasach - ustawa z dnia 28.09.1991 r.

§ O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej - ustawa

z dnia 24.04.1997 r.

§ Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin w Województwie Wielkopolskim.

§ Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2006 r. w sprawie ustalenia ostatecznych terminów zbioru poszczególnych roślin uprawnych

§ Rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną z dnia 4.12.2002 r.

§ Rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania z dnia 28.12.2009 r.

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

§ Rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych z dnia 13.11.2007 r.

§ Rozporządzenie w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej z dnia 23.12.2005 r.

§ Rozporządzenie w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich z dnia 19.05.2005 r.

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

§ Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23.03.2010 r.

§ Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z dnia 16.10.2009 r.

§ Rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych z dnia 11.03.2005 r.

§ Rozporządzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej z dnia 19.04.2004 r.

§ Rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego z dnia 06.04.2004 r.

§ Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych z dnia 08.03.2010 r.

§ Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z dnia 15.03.2000 r.

 

Akty normatywne PZŁ

§ Porozumienie pomiędzy Dyr. Lasów Państwowych a Przewodniczącym ZG PZŁ w sprawie wprowadzenia " Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków" z dnia 16.04.2010 r.

Załącznik do uchwały nr 71/2009 NRŁ w sprawie okresowych zasad selekcji jelenia szlachetnego

§ Uchwała nr 41/2007 NRŁ w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania z dnia 04.09.2007 r.

§ Uchwała nr 42/2007 NRŁ w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim z dnia 04.09.2007 r.

§ Ramowe zasady selekcji - załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22.02.2005 r.

§ Uchwała nr 18/2006 NRŁ w sprawie monitoringu łowieckiego z dnia 25.04.2006 r.

§ Uchwała nr 13/2005 NRŁ w sprawie sposobu rejestracji i obowiązku ujawnienia kar porządkowych z dnia 12.12.2005 r.

Załącznik

§ Komunikat Zarządu Głównego nr 4/2005 dot. rocznych planów łowieckich z dnia 10.02.2005 r.

Załącznik 1 Załącznik 2

§ Zarządzenie nr 2/2008 Zarządu Głównego w sprawie sprawozdawczości łowieckiej z dnia 04.02.2008 r.

ŁOW 1 Załącznik do ŁOW 1 Instrukcja do ŁOW 1

§ Porozumienie w sprawie trybu postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich z dnia 07.01.2005 r.

§ Uchwała nr 25/2006 NRŁ z dnia 05.09.2006 r. w sprawach wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2007.

§ Uchwała nr 26/2006 NRŁ z dnia 05.09.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia wniosku przyjęcia na staż oraz uchwały nr 57/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Załącznik 1 Załącznik 2

§ Uchwała nr 27/2006 NRŁ z dnia 05.09.2006 r. w sprawie Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich Wniosek na odznaczenie członka PZŁ

Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego Wniosek na odznaczenie osób i instytucji spoza Zrzeszenia