Get Adobe Flash player

Składka członkowska na 2021 rok

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie  informuje, że składka członkowska na 2021 rok, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej  Nr 317/2020 z dnia 22.09.2020r. wynosi :

a/ składka normalna – 360,00 zł  plus ubezpieczenie 43,00 zł  – razem 403,00 złotych

b/ składka ulgowa, o której mowa w & 124 ust. 2 Statutu PZŁ - 180,00 zł  plus ubezpieczenie 43,00 zł  – razem 223,00 złotych

c/ składka ulgowa, o której mowa w & 124 ust. 3 Statutu PZŁ - 90,00 zł  plus ubezpieczenie 43,00 zł  – razem 133,00 złotych

Zgodnie z par. 124 ust. 4 Statutu PZŁ członkowie kół łowieckich uiszczają składkę za pośrednictwem koła macierzystego, natomiast myśliwi niestowarzyszeni opłacają składkę  na konto bankowe ,  numer konta:  80 2030 0045 1110 0000 0060 1520 BGŻ SA O/Konin - do dnia 31 grudnia na rok następny.

Brak terminowo opłaconej składki PZŁ oznacza także brak ochrony ubezpieczeniowej myśliwego.