Get Adobe Flash player

Komunikaty Zarządu

I OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA JASNĄ GÓRĘOgólnopolski Hubertus 2021

Komunikat

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie informuje, że w miesiącu październiku br. planuje się przeprowadzenie egzaminu  dla kandydatów do PZŁ i selekcjonerów.

Chętnych przystąpienia do egzaminu prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu ZO,

Tel. 63/2429637, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

"Zawsze będę bronił dobrego imienia myśliwych" Łowczy Krajowy Paweł Lisiak. Konferencja prasowa PZŁ: "Myśliwi w walce z ASF"

NABÓR DO BIURA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W KONINIE

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI OGŁASZA NABÓR

DO BIURA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W KONINIE

Miejsce pracy – Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie


Do zakresu pracy pracownika będzie należało:

 1. Sprawdzanie i  kontrola dokumentów kasowych i księgowych ZO PZŁ w Koninie
 2. Księgowanie, uzgadnianie i sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald ZO PZŁ w Koninie
 3. Prowadzenie ewidencji składek członkowskich od myśliwych i kół łowieckich z terenu ZO PZŁ w Koninie
 4. Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych ZO PZŁ w Koninie
 5. Sporządzanie sprawozdań i kosztów, dochodów i bilansu rocznego oraz przygotowanie wszystkich wymaganych załączników ZO PZŁ w Koninie
 6. Przedstawianie wniosków i analiz przewodniczącemu - łowczemu okręgowemu ZO PZŁ w Koninie dotyczących planu wykonania kosztów i  dochodów
 7. Przygotowanie wniosków do umów o prace zlecone
 8. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z biura ZO PZŁ w Koninie
 9. Obsługa spotkań służbowych Łowczego Okręgowego PZŁ w Koninie
 10. Załatwienie bieżących spraw biura Zarządu Okręgowego
 11. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w ZO PZŁ w Koninie
 12. Prowadzenie kontroli środków BHP dla pracowników, rejestr wydanych delegacji służbowych ZO PZŁ w Koninie
 13. Kompletowanie i wpisywanie do rejestru akt osobowych pism przeznaczonych do teczek akt osobowych poszczególnych pracowników ZO PZŁ w Koninie
 14. Prowadzenie list obecności pracowników ZO PZŁ w Koninie
 15. Prowadzenie rejestru myśliwych i stażystów z terenu ZO PZŁ w Koninie
 16. Praca w systemie „Łowiectwo w Polsce”
 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego - łowczego okręgowego ZO PZŁ w Koninie.

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Doświadczenie na stanowisku administracyjno-księgowym
 3. Znajomość obsługi komputera - pakiet Ms Office i Quatra
 4. Dobrej organizacji pracy, umiejętności współpracy i zaangażowania.

OFERUJEMY:

 1. Zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 2. Możliwość rozwoju zawodowego
 3. Pakiet socjalny

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny

TERMIN NADSYŁANIA OFERT: do dnia 05 września 2021 r.

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy tylko z wytypowanymi kandydatami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych należy składać drogą elektroniczną  na adres mailowy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem rekrutacja.

Egzamin poprawkowy

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie informuje, że w dniu 27 sierpnia br. zostanie przeprowadzony egzamin poprawkowy dla kandydatów do PZŁ i selekcjonerów oraz dla innych chętnych spełniających wymogi.

Egzamin pisemny   - godz. 09:00 – siedziba ZO

Egzamin ustny        - godz. 11:30 – siedziba ZO

Egzamin strzelecki – około godz. 13:00 na strzelnicy w Potażnikach

Egzaminy poprawkowe

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie informuje, że w drugiej połowie sierpnia br. zostanie przeprowadzony egzamin poprawkowy dla kandydatów do PZŁ i selekcjonerów oraz dla innych chętnych spełniających wymogi.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie telefoniczne ( 63/2429637 ) lub na adres email ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )ZO PZŁ w Koninie w terminie do dnia 11 sierpnia br.

O terminie egzaminów powiadomimy w kolejnym komunikacie.

Przedłużenie dzierżaw obwodów w Sejmie

Ruszyła procedura rozpatrywania wniosków kół łowieckich. Złożone przez koła wnioski będą podlegały ocenie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI STRONY PZŁ - DZIERŻAWA OBWODÓW

W związku z trudnościami w dotrzymaniu przez niektóre sejmiki województw wyznaczonego na dzień 31 marca 2021 r. terminu podziału województw na obwody łowieckie, w dniu 11 lutego br. grupa posłów złożyła projekt ustawy zawierającej zmiany w przepisach dotyczących terminów ważności podziału województw na obwody łowieckie oraz obowiązywania umów dzierżaw. Terminy te mają zostać przesunięte na dzień 31 marca 2022 r. Jednocześnie sejmiki województw będą zobowiązane do podjęcia uchwał o nowym podziale na obwody łowieckie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wejście w życie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało tym, że nowe umowy dzierżawy będą mogły być zawierane od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy został już skierowany do pierwszego czytania:

DRUK SEJMOWY NR 932

Złożenie powyższego projektu ustawy nie zwalnia Polskiego Związku Łowieckiego z realizacji jego obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. Nie zwalnia też kół łowieckich z powinności terminowego złożenia wniosków o wskazaniu ich jako dzierżawców.

O kolejnych uchwałach sejmików dokonujących podziału województwa na obwody łowieckie Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe będą informowały na bieżąco.

Więcej artykułów…