Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Konin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 1. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
 2. Umowa sprzedaży broni
 3. Tarcza do przestrzeliwania broni kulowej
 4. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 5. Rozliczenie kosztow polowania zbiorowego
 6. Protokół zasiedlenia zwierzyna drobna
 7. Protokół upadku zwierzyny łownej
 8. Protokół czynności gospodarczych
 9. Karta ewidencyjna Myśliwego
 10. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla członka PZŁ
 11. Umowa użyczenia broni myśliwskiej
 12. Krajowy Rejestr Karny – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 13. Etykiety do trofeów przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
 14. Druk zgłoszenia osób uprawnionych do odbioru wniosków w sprawie odszkodowań łowieckich
 15. Druk do zestawienia informacji dotyczących szacowania szkód w kole
 16. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej
 17. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego
 18. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego
 19. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego
 20. Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Koła
 21. Wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni myśliwskiej
 22. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską
 23. Wniosek o przystąpienie do egzaminu uprawniającego do wykonywania polowania
 24. Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich
 25. Wniosek o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych
 26. Wniosek o nadanie odznaczenia Za zasługi w rozwoju wielkopolskiego łowiectwa
 27. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla Koła łowieckiego
 28. Form inwentaryzacji
 29. Roczny plan
 30. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 31. Upoważnienie do przetwarzania danych dostęp KŁ
 32. Oświadczenie dot danych osobowych KŁ
 33. Wniosek o dostęp do systemu