Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Konin

Zarząd okręgowy

Kol. Bernard Rux
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członkowie Zarządu Okręgowego